OBSŁUGA
ORGANIZACYJNO-REJESTROWA

CENTRUM FINANSÓW I KSIEGOWOŚCIOferujemy kompleksowe usługi

dotyczące zakładania, przekształcania, łączenia, podziału, likwidacji czy innego rozwiązania spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty, wypełniamy formularze KRS oraz zgłaszamy wniosek o wpis do KRS. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu rejestrowym.


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

  • Dostarczenie odpisu z KRS Złożenie sprawozdań finansowych w US / KRS
  • Rejestracja zmian w KRS
  • Rejestracja podmiotu prawnego ( Sp. z o.o., Spółka jawna) - KRS, REGON, NIP, VAT
  • Rejestracja działalności gospodarczej (Gmina, REGON, NIP, VAT, ZUS)

INNE ZAŚWIADCZENIA I ZEZWOLENIA NIEZBĘDNE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI

  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Zaświadczenie US i ZUS o braku zaległości

Zlecenia na powyżej przedstawione usługi przyjmujemy telefonicznie +48 (22) 247 84 30 lub pocztą elektroniczną cfk@cfk.com.pl

Usługa zawiera przygotowanie wymaganych do celów rejestracji formularzy.


logo

ul. Puławska 39 lok. 84
02-508 Warszawa

cfk@cfk.com.pl


instagram iconpinterest iconfacebook icon