OBSŁUGA
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

CENTRUM FINANSÓW I KSIEGOWOŚCINasze biuro rachunkowe oferuje usługi księgowe, finansowe oraz doradcze dla firm i organizacji pozarządowych na najwyższym poziomie.

Stosujemy innowacyjne rozwiązania - obsługę rachunkowo-księgową zapewniamy poprzez księgowanie dokumentów Państwa firmy przy wykorzystaniu programu księgowego SYMFONIA. Dla klientów jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym - ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez naszych klientów, każdorazowo indywidualnie uzgadniamy sposób odbioru dokumentacji z firmy klienta oraz odpowiednie jej przygotowanie i weryfikację.

Mając na celu długofalową współpracę z naszymi klientami, w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej, gwarantujemy rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłową ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz dokładną weryfikację powierzanej nam dokumentacji księgowej.

CFK

W dziedzinie rachunkowości i księgowości świadczymy takie usługi jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • przygotowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie na podstawie uzgodnionych z klientem zasad polityki rachunkowości
  • pełne księgowanie dokumentów źródłowych (syntetyka, analityka, rejestry, bank, kasa)
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji podatkowych
  • sporządzanie i uaktualnianie rejestru środków trwałych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie standardowych raportów oraz wydruków z systemu księgowego prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej.

logo

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

cfk@cfk.com.pl


instagram iconpinterest iconfacebook icon