OBSŁUGA
KADROWO-PŁACOWA

CENTRUM FINANSÓW I KSIEGOWOŚCINasze usługi kadrowo-płacowe

świadczone przez nasze biuro rachunkowe przynoszą rzeczywiste korzyści operacyjne i finansowe dla firm, które bez względu na swoją wielkość i przedmiot działalności doceniają znaczenie tych usług dla budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mając na celu długofalową współpracę z naszymi klientami, w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej, gwarantujemy rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłową ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz dokładną weryfikację powierzanej nam dokumentacji księgowej.

CFK

Do naszych zadań należy m.in.:

  • zgłoszenie pracowników do ZUS
  • skompletowanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
  • sporządzanie listy płac
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • obliczanie składek ZUS
  • sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
  • sporządzanie deklaracji imiennych dla pracowników RMUA
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

logo

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

cfk@cfk.com.pl


instagram iconpinterest iconfacebook icon